واحد المپیاد دانشجویی

 

 

 

شرح وظایف

1. هماهنگی امور مربوط به المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

2. صدور کارت عضویت دانشجویان دفتر استعداد درخشان

3. اطلاع رسانی و جذب دانشجویان مستعد و علاقه‌مند به المپیاد علمی

4. آموزش و برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی

5. سامان‌دهی و غربالگری دانشجویان المپیادی به منظور تشکیل تیم‌های اصلی المپیاد علمی

6. برقراری ارتباط با دانشگاه‌های مطرح و صاحب نام در عرصه المپیاد علمی کشور