واحد المپیاد دانشجویی

 

 

 

شرح وظایف

1. هماهنگی امور مربوط به المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

2. اطلاع رسانی و جذب دانشجویان مستعد و علاقه‌مند به المپیاد علمی

3. آموزش و برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی

4. سامان‌دهی و غربالگری دانشجویان المپیادی به منظور تشکیل تیم‌های اصلی المپیاد علمی

5. برقراری ارتباط با دانشگاه‌های مطرح و صاحب نام در عرصه المپیاد علمی کشور