طرح تحول و نوآوری در آموزش

 

 

 

مقدمه

به نام خدا

تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگ ترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می‌تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد، تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود. اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت و تأمین منابع انسانی کارآمد را برای اجرای این برنامه بر عهده دارد. لذا نقش حوزه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کنار حوزه‌های بهداشت و درمان، نقشی پررنگ و اثرگذار خواهد بود. هر چند که تا به امروز نیز نظام آموزش عالی سلامت در کشور ما، با بهره‌مندی از وجود حدود ۱۸ هزار عضو هیأت علمی در بستر دانشگاه‌های علوم پزشکی، تربیت بیش از ۱۸۰ هزار دانشجو را در مقاطع مختلف تحصیلی بر عهده دارد که این خود، در میان کشورهای منطقه کم نظیر است. با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه بار بیماری‌ها، تغییرات هرم جمعیتی، مسایل اجتماعی و فرهنگی و …، ضرورت تحول در آموزش علوم پزشکی بیش از پیش محسوس بوده و در همین راستا بسته‌های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی تدوین و نقشه راه روشنی را پیش روی نهادهای مرتبط قرار داده است. این برنامه در قالب ۱۱ بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع ۴۶ محور مختلف را برای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در برمی‌گیرد. از ویژگی‌های عمده این بسته‌ها رصد نظرات بسیاری از دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی کشور طی جلسات مختلف می‌باشد. از جمله مراحل طی شده در تدوین این بسته‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. تدوین نسخه اولیه توسط گروهی از صاحبنظران

2.  ارائه در شورای مدیران حوزه معاونت و بررسی بسته‌ها در ۴ جلسه

3. ۳ جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون بسته‌ها در شورای مشاوران حوزه

4. ارائه بسته‌ها در نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و بازخوردگیری از ایشان

5. ارائه بسته‌ها در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

6. هم اندیشی انجمن‌های علمی گروه پزشکی درخصوص بسته‌های تحول و نوآوری آموزش

7. ارائه بسته‌ها در جمع اعضای هیأت های ممتحنه و ارزشیابی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی بالینی

8. هم اندیشی اعضای فرهنگستان علوم پزشکی درخصوص بسته‌های تحول و نوآوری آموزش

بدیهی است تحقق اهداف بسته‌های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی مستلزم استمرار همکاری کلیه افراد ذیربط از جمله روسا، معاونین، مدیران، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور می‌باشد. ضمن تشکر از حمایت‌های ارزشمند وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تلاش‌های کلیه دست اندرکاران و صاحب نظرانی که معاونت آموزشی وزارت بهداشت را در تدوین و نهایی سازی این سند همراهی نموده اند، امیدوارم تحقق اهداف بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی منجر به اعتلای سلامت در جامعه گردیده و به عنوان الگویی مؤثر برای سایر کشورهای منطقه و جهان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

۲۱ مهرماه۱۳۹۴
دکتر باقر لاریجانی
معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی