واحد المپیاد دانشجویی

 

 

 

معرفی

طراحی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از اواسط دهه هشتاد شمسی با انگیزه شناسایی و شکوفایی دانشجویان توسط جمعی از اعضای هیئت علمی علاقه مند در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صورت گرفت و اولین دوره المپیاد علمی علوم پزشکی در ایران در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید و تاکنون، دوازده دوره از این آزمون توسط دانشگاه‌های مختلفی اعم از شیراز، تهران، تبریز و کرمان برگزار شده است.

دانشجویان توسط آزمون‌های غربالگری درون دانشگاهی در چندین حیطه، اعم از استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، کارآفرینی و آموزش پزشکی و حیطه نوآورانه (مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی سلامت) با یکدیگر به رقابت پرداخته و برگزیدگان، برای المپیاد کشوری اعزام می‌شوند.

 

 

 

اهداف

1. شناسایی، پرورش و افزایش توانمندی دانشجویان استعداد درخشان

2. بسترسازی و تامین نیازهای ضروری

3. رفع موانع برای خود شکوفایی در سطح دانشکده

4. تامین منافع ملی براساس آیین نامه‌های مصوب وزارت متبوع