آرشیو
کارگاه زایمان طبیعی پیش بیمارستانی

22 اردیبهشت 1403

انجمن علمی رشته فوریت های پزشکی با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده گراش برگزار کردند ؛

کارگاه زایمان طبیعی پیش بیمارستانی

دوره آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک

18 اردیبهشت 1403

مرکز مطالعات و توسعه آموزش با همکاری معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند؛

دوره آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک

برگزاری کارگاه مدیریت تعارض در تعاملات آموزشی: از حرف تا عمل

17 اردیبهشت 1403

بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی؛

برگزاری کارگاه مدیریت تعارض در تعاملات آموزشی: از حرف تا عمل

کارگاه  زایمان طبیعی پیش بیمارستانی

15 اردیبهشت 1403

انجمن علمی رشته فوریتهای پزشکی با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش برگزار می کنند ؛

کارگاه زایمان طبیعی پیش بیمارستانی

کارگاه گزارش‌نویسی پیش بیمارستانی

12 اردیبهشت 1403

انجمن علمی رشته فوریت های پزشکی با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش برگزار می کنند؛

کارگاه گزارش‌نویسی پیش بیمارستانی

  کارگاه فن بیان و اصول سخنوری

09 اردیبهشت 1403

کمیته دانشجویی توسعه آموزش با همکاری انجمن علمی اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

کارگاه فن بیان و اصول سخنوری

کارگاه گزارش نویسی پیش بیمارستانی

05 اردیبهشت 1403

انجمن علمی رشته فوریتهای پزشکی با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده گراش برگزار می کنند؛

کارگاه گزارش نویسی پیش بیمارستانی

آرشیو
 وبینار آشنایی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

18 آذر 1402

المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی؛

وبینار آشنایی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

عناوین موضوعات حیطه های شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

14 آذر 1402

شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی؛

عناوین موضوعات حیطه های شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

06 آبان 1402

فراخوان هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری؛

هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان

06 خرداد 1402

اطلاعیه دفتر استعداد درخشان؛

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان

آرشیو
کارگاه زایمان طبیعی پیش بیمارستانی

22 اردیبهشت 1403

انجمن علمی رشته فوریت های پزشکی با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده گراش برگزار کردند ؛

کارگاه زایمان طبیعی پیش بیمارستانی

کارگاه  زایمان طبیعی پیش بیمارستانی

15 اردیبهشت 1403

انجمن علمی رشته فوریتهای پزشکی با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش برگزار می کنند ؛

کارگاه زایمان طبیعی پیش بیمارستانی

کارگاه گزارش‌نویسی پیش بیمارستانی

12 اردیبهشت 1403

انجمن علمی رشته فوریت های پزشکی با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش برگزار می کنند؛

کارگاه گزارش‌نویسی پیش بیمارستانی

  کارگاه فن بیان و اصول سخنوری

09 اردیبهشت 1403

کمیته دانشجویی توسعه آموزش با همکاری انجمن علمی اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

کارگاه فن بیان و اصول سخنوری

کارگاه گزارش نویسی پیش بیمارستانی

05 اردیبهشت 1403

انجمن علمی رشته فوریتهای پزشکی با همکاری کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده گراش برگزار می کنند؛

کارگاه گزارش نویسی پیش بیمارستانی

کارگاه فن بیان و اصول سخنوری

01 اردیبهشت 1403

کمیته دانشجویی توسعه آموزش با همکاری انجمن علمی اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند؛

کارگاه فن بیان و اصول سخنوری

   فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

22 اسفند 1402

کمیته دانشجویی توسعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار می‌کند؛

فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

اطلاعیه‌ها

آرشیو

جشنواره شهید مطهری:شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

30 مهر 1401