سامانه پژوهان


درگاه جامع پژوهش، تحقیقات و فناوری (پژوهان) به عنوان مرجع حمایتی و ارائه خدمات آنلاین به پژوهشگران دانشگاه در وبسایت دانشکده موجود است.از امکانات و مزایای پژوهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان استفاده از جستجو در رکوردهای پژوهشی سامانه برای کاربران

امکان ثبت نام در سامانه و استفاده از خدمات آن به عنوان پژوهشگر

موتور هوشمند شبه فازی تشخیص موارد تکراری (جهت جلوگیر ی خودکار از تعریف پروژه‌های تحقیقاتی تکراری یا مشابه(

موتور تولید قالب گزارشات خروجی (با قابلیت تعریف قالب استحصال گزارش خروجی طرحهای تحقیقاتی(

ساختار پایه اطلاعاتی سیال (قابلیت تعریف؛ توسعه و تغییر ساختار اطلاعاتی سامانه‌ها؛( ...

قابلیت رخداد نگاری (ثبت تمام رخدادها(

سامانه هشداردهی برای راهنمایی کاربران برای انجام کارهای در انتظار اقدام

 


پژوهان در حال حاضر دارای چندین پایگاه به شرح ذیل است:

پایگاه داده جامع پژوهشگران، متخصصین و پرسنل پژوهشی دانشگاه

پایگاه داده جامع مقالاتی که پژوهشگران و اعضاء هیات علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی چاپ نموده اند و مدیریت گردش کار پذیرش (ثبت، ارسال، اصلاح، تایید و رد) مقالات چاپ شده از طریق سامانهweb.

پایگاه داده جامع مقالاتی که پژوهشگران و اعضاء هیات علمی در همایش‌ها و کنگره‌های داخلی و خارجی ارائه و گواهی ارائه دریافت نموده اند

پایگاه داده جامع کتب و تالیفات و مدیریت فرآیند نگارش آنها

پایگاه داده جامع طرحها/ پروژه های تحقیقاتی پایان نامه ها و مدیریت فرآیند محور آنها؛

پایگاه داده شوراها/ کمیته‌ها و مدیریت گردش کار آنها؛


پژوهشگران، محققان، اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان برای اطلاع و استفاده از خدمات پژوهان می توانند از طریق لینک زیر وارد سامانه شوند:

 

   سامانه جامع اطلاعات پژوهشی (پژوهان)