واحد استعداد درخشان

 

 

 

معرفی

یکی از سرمایه های اساسی هر کشور وجود اندیشمندان و متخصصصان علمی و دانشگاهی است که دولت می‌تواند با بهره گیری اصولی از ظرفیت‌های آنان،کشور را به سمت توسعه علمی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی سوق دهد. در این مسیر شناسایی استعدادهای درخشان کشور و ارایه راهکارهای مناسب برای شکوفایی توانایی‌های آنان بسیار حائزاهمیت است؛ لذا ایجاد سازوکاری در سطح آموزش عالی به منظور برنامه‌ریزی سنجیده جهت شناسایی، حمایت و هدایت استعدادهای درخشان به سمت اولویت‌های راهبردی کشور، ضروری است.

به همین منظور دفتر استعداد درخشان  با هدف شناسایی افراد با استعداد و عملکردهای درخشان و ایجاد شرایط جهت شکوفایی آن ها تأسیس و راه اندازی شده است. استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشجویان مستعد در پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی دانشکده و گسترش فرهنگ نوآوری، توان رهبری و کارآفرینی در بین صاحبان استعدادها و عملکردهای درخشان نیز از دیگر اهداف راه اندازی دفتر استعداد درخشان به شمار می‌رود.

 

 

 

اهداف

1. شناسایی استعدادهای برتر دانشجویی در دانشکده علوم پزشکی

2. اطلاع رسانی و آشناسازی دانشجویان با قوانین و تسهیلات مرتبط با استعدادهای درخشان

3. ظرفیت سازی جهت توانمندسازی دانشجویان استعداد درخشان در زمینه های مختلف درسی و غیر درسی

4. ارایه مشاوره به دانشجویان استعدادهای درخشان

5. ارتباط موثر با بنیاد ملی نخبگان و آگاه سازی دانشجویان نسبت به استفاده از تسهیلات این بنیاد

6. هدایت دانشجویان جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویی

7. بهره گیری از توانمندی و ظرفیت استعدادهای برتر دانشگاه در پیشبرد سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

8. انجام پژوهش های مرتبط با حوزه استعدادهای درخشان