شرح وظایف مرکز

 

 

 

چشم انداز (vision)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش تلاش دارد با توجه به نقشه جامع علمی کشور و بهره گیری از اسناد بالادستی و از طریق حرکت در راستای برنامه راهبردی خود و با مشارکت و همکاری مدیران ، کارکنان حوزه آموزش، اعضای هیات علمی و دانشجویی در 5 سال آینده جایگاه شایسته در میان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده‌ها/دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور کسب کند.

 

 

 

رسالت (mission)

رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی گراش توسعه، بهبود و ارتقاء مستمر کیفیت آموزش علوم پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد موجود با هدف نهایی ارتقاء سلامت جامعه از طریق برنامه ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، توسعه اجرای شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی، پژوهش در آموزش، توسعه طرح‌های نوآورانه آموزشی، توسعه مرکز مهارت بالینی و دانش‌پژوهی است.

 

 

 

ارزش‌ها (value)

حفظ و احترام به منزلت و کرامت انسانی

توجه به جو اخلاقی و تکریم ارزش های معنوی در محیط اداری

ارج نهادن به مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری

تعامل پویا و موثر با دانشجویان، دانش آموختگان، کارکنان و اساتید

حفظ و ارتقاء صلاحیت و شایستگی

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر عملکرد

پایبندی به اخلاق، تعهدات و اصول حرفه ای

ارج نهادن به جایگاه مهم پژوهش در آموزش و دانش‌پژوهی

پویایی، تغییر و نوآوری مستمر در مسیر توسعه

تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

 

 

 

     شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی