کارگاه "آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی"
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) برگزار کرد؛

کارگاه "آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی"

قوانین نظام آموزشی، واحدهای درسی و طول مدت تحصیل، حذف و اضافه و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو از مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.

سمینار " ایده های نوآورانه"
کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

سمینار " ایده های نوآورانه"

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش، سمینار " ایده های نوآورانه " را با حضور اساتید و دانشجویان برتر علمی دانشکده برگزار می کند.

شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
فراخوان شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.