لیست کارگاه‌های برگزار شده توسط کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

مدت زمان برگزاری

1

معرفی رشته های کارشناسی ارشد

23/08/1398

امیر منصوری

  3 ساعت

2

CBC و کالیبراسیون تفسیر بالینی وکلینیکال

19/09/1398

مسعود خواجه زاده

 3 ساعت

3

آناتومی شریان و ورید 1

27/09/1398
28/09/1398

امیر منصوری

6 ساعت

4

احیا قلبی و ریوی

28/09/1398

مجید دژبخت

2 ساعت

5

وضعیت دهی حین جراحی

27/09/1398

مجید دژبخت

2 ساعت

6

ایده های نوآورانه دانشجویی

04/10/1398

صدیقه یگانه

2 ساعت

7

وبینارآشنایی با نحوه نگارش و ثبت ایده در جشنواره ایده های نوآورانه

05/10/1399

صدیقه یگانه

1 ساعت

8

آناتومی شریان و ورید2

30/11/1399

فوزیه فرجی

6 ساعت

9

وبینار آنالیز ادراری

12/11/1399

مهدی قوامی زاده

2 ساعت

10

وبینار تفسیر آزمایش CBC

03/03/1400

احمد فاطمی

2 ساعت

11

کارگاه خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی

07/10/1400

صدیقه یگانه

2 ساعت

12

آشنایی با المپیاد و حیطه های آن

14/10/1400

صدیقه یگانه

2 ساعت

13

آشنایی با المپیاد و حیطه های آن

23/12/1400

دانشجویان مدال آور سیزدهمین المپیاد دانشجویی

2 ساعت

14

تفسیر آزمایشات روتین (CBC)

26/02/1401

احمد فاطمی

2 ساعت