معرفی مرکز

 

 

معرفی

مرکز مطالعات و توسعه­ آموزش علوم پزشکی (EDC ) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در سال ۱۳۹۵ با هدف ارتقاء سطح کیفی آموزش علوم پزشکی و به منظور توسعه و بهبود کیفیت آموزش‌های تئوری و عملی حوزه علوم پزشکی و همچنین بالا بردن سطح دانش و کارایی دانشجویان و فارغ التحصیلان، براساس نیازهای جامعه، به عنوان یکی از مدیریت‌های وابسته به معاونت آموزشی شروع به کار نموده است.

در حال حاضر این مرکز در قالب کمیته‌های برنامه‌ریزی درسی، ارزشیابی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، پژوهش در آموزش، طرح‌های نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی و کمیته دانشجویی توسعه آموزش مشغول به کار می باشد. همچنین واحد توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین علی (ع) گراش، مرکز تحقیقاتی سلولی مولکولی و مرکز پیشگیری از سرطان شهرستان گراش نیز با این مدیریت همکاری دارند. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر و اطلاع از شرح وظایف، اهداف و فعالیت هر یک از واحدها، گزینه مربوط به هر واحد را انتخاب نمائید.

این مرکز در ساختمان اداری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش مستقر می‌باشد

 

 

 

اهداف مرکز

1- هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشکده در محدوده اختیارات دانشکده 

 

2- سازماندهی، برنامه‌ریزی  اجرا و نظارت بر ارتقاء توانمندی‌های اعضای هیات علمی در زمینه‌های مختلف آموزش علوم پزشکی

 

3- هدایت و نظارت بر اجرای روش‌های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده

 

4- سازماندهی، اجرا ونظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی– یادگیری

 

5- هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون‌ها با هدف ارتقاء کیفی آزمون‌ها

 

6- همکاری مشاوره‌ای با مرکز مهارت‌های بالینی دانشگاه

 

7-  فعال کردن کمیته مشورتی دانشجویی با هدف بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

 

8- تعیین اولویت پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه‌های تصویب شده

 

9- همکاری مشاوره‌ای با مرکز آموزش الکترونیک دانشکده

 

10- همکاری مشاوره‌ای با مرکز آموزش مداوم دانشکده

 

11-  مشاوره، نظارت، ارزیابی و امتیازدهی فعالیت‌های دانش‌پژوهی آموزشی

 

12- نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی

 

13- ارائه مشاوره در طراحی برنامه های آموزشی مرکز آموزش مداوم دانشکده

 

14- شرکت درجلسات ، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات

 

15- همکاری با EDC دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های موجود در هر مرکز

 

16- همکاری مشاوره‌ای با دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 

17- فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، برنامه‌ریزی و تسهیل مشارکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در جشنواره آموزشی شهید مطهری، همایش کشوری آموزش پزشکی

 

 

 

    برنامه زمان‌بندی حضور مدیر در مرکز