راهنمای مشاوره در حوزه آموزش علوم پزشکی  ویژه تدوین، اجرا و بازنگری برنامه های درسی

 

 

 

مقدمه

یکی از رسالت‌های مهم مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ارتقاء سطح ذینفعان دانشکده در زمینه آموزش و هدایت و راهنمایی اساتید، دانشجویان و کارشناسان آموزشی در زمینه آموزش علوم پزشکی می باشد. به همین دلیل از جمله فعالیت‌های مهم کمیته این مرکز به ویژه کمیته  برنامه ریزی درسی ارائه مشاوره به اساتید، دانشجویان  و سایر کارشناسان است.

 

 

 

برنامه مشاوره در برنامه‌های درسی

برنامه مشاوره در زمینه برنامه‌های درسی در مرکز مطالعات  با همکاری دفاتر توسعه آموزش در دانشکده‌ها اجرایی می‌شود.  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در طراحی و اجرای برنامه ریزی جهت مشاوره در برنامه‌های درسی با دفتر توسعه آموزش در دانشکده‌ها و  واحد توسعه در بیمارستان‌های آموزشی تعامل مناسبی داشته و جهت اجرای بهینه آن انعطاف پذیری و پاسخگویی سریع و دقیق را در سر لوحه کار خود قرار میدهد. بر این  اساس مصوبات (مواد و تبصره) زیر بر فعالیت آنها  مشارکت و نظارت می­نماید. 

ماده یک: کمیته برنامه ریزی درسی  به عنوان خط اول تماس با اساتید بوده و با توجه به توانمندی اعضا آنها را در راستای انجام وظایف با توجه به سیاست‌ها و دستور العمل‌های مرکز توسعه راهنمایی می­نمایند.

تبصره یک: مواردی که نیاز به مشاوره تخصصی تر دارد، با اعلام درخواست خود از طریق ایمیل parsalary@gmail.com و یا تماس تلفنی 9-07152448101 داخلی 257 (با جناب آقای پارسایی منش دبیر کمیته  برنامه ریزی درسی) تقاضای مشاوره حضوری یا مجازی و یا تلفنی را می‌نماید.
کارشناسان واحد موظف هستند در اولین فرصت ممکن زمینه را برای ارائه مشاوره فراهم آورند.

تبصره 2: اطلاع  اعضای کمیته برنامه ریزی درسی جهت مشاوره تخصصی در برنامه‌های درسی  الزامی است.

تبصره 3: در صورت نیاز به مداخله، در محیط آموزشی مراتب انجام کار و صورت جلسه به دفتر توسعه ارسال می شود.

تبصره4: مشاوره به صورت فردی و بصورت در خواست عضو هیات علمی و گروهی بنا به در خواست گروه آموزشی درخواست می‌شود در صورت درخواست توسط گروه حضور نماینده مرکز مطالعات الزامی است.

تبصره  5: نشست مشورتی کارشناسان مرکز مطالعات و مسئول مرکز برای گزارش موارد مشاوره و پیگیری نتایج مشاوره‌ها به صورت ماهانه الزامی است.

 

 

 

وظایف و فعالیت‌های نظارتی در مشاوره در برنامه‌های درسی

براساس ماده یک مرکز مطالعات بایستی برای تمام فعالیت‌های پیرامون برنامه درسی سیاست‌ها و دستور العمل  لازم را طراحی و به اعضای کمیته و کارشناسان  مرکز برای کاربرد آنها آموزش بدهد. و براساس تبصره یک این ماده مواردی که نیاز به مشاوره تخصصی دارد، با ارسال ایمیل و تماس تلفنی به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشاوره حضوری یا مجازی یا تلفنی را درخواست می‌نماید.

لازم به ذکر است که این فعالیت‌های بصورت ماهیانه توسط کارشناس واحد برنامه ریزی درسی EDC مورد بررسی قرار گرفته و سپس به دبیر کمیته برنامه ریزی درسی و به مدیر EDC گزارش داده خواهد شد.

 

 

 

نحوه و ساعات ارائه مشاوره

مسئول و کارشناس این کمیته همواره آمادگی جهت ارائه مشاوره به صورت حضوری، مجازی و تلفنی را در ساعات اداری به متقاضیان دارد. اما جهت ارائه تخصصی‌تر و مناسب‌تر ساعات زیر برای ارائه مشاوره  پیشنهاد می شود.

 

 

 

   جدول زمان‌بندی مشاوره

 

 

   فرم درخواست مشاوره حضوری