دبیر و عضو کمیته آموزش پاسخگو

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سمت

داخلی

1

زینب کریمی

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی

دبیر

450

2

فوزیه فرجی

کارشناس ارشد مراقبت ویژه

عضو

275