کارگاه "آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی"
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) برگزار کرد؛

کارگاه "آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی"

قوانین نظام آموزشی، واحدهای درسی و طول مدت تحصیل، حذف و اضافه و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو از مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر در حوزه آموزش پزشکی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می کند؛

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر در حوزه آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشجوی پژوهشگر برتر در حوزه آموزش پزشکی در سطح کشور را انتخاب می کند.

ثبت نام مرحله غربالگری درون دانشکده‌ای پانزدهمین المپیاد کشوری دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز شد
غربالگری درون دانشکده‌ای پانزدهمین المپیاد کشوری دانشجویان؛

ثبت نام مرحله غربالگری درون دانشکده‌ای پانزدهمین المپیاد کشوری دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز شد

المپیاد در شش حیطه (آموزش پزشکی، استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت، کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم) برگزار خواهد شد.

سی و سومین دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی
دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار میکند:

سی و سومین دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

سی و سومین دوره پودمانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی با رویکرد ترکیبی مبتنی بر فناوری های نوین ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.