آرشیو
تمدید فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

30 بهمن 1401

کمیته دانشجویی توسعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار می‌کند؛

تمدید فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

کارگاه

30 بهمن 1401

دفتر استعدادهای درخشان و المپیادهای علمی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده برگزار کرد؛

کارگاه "آشنایی با المپیاد علمی دانشجویی"

دومین جلسه

30 بهمن 1401

شورای راهبری آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو؛

دومین جلسه " شورای راهبری آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو " برگزار شد

کارگاه آشنایی با المپیاد علمی دانشجویان

24 بهمن 1401

دفتر استعداد درخشان و المپیادهای علمی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند؛

کارگاه آشنایی با المپیاد علمی دانشجویان

کارگاه

05 بهمن 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) برگزار کرد؛

کارگاه "آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی"

آرشیو
کارگاه آشنایی با المپیاد علمی دانشجویان

24 بهمن 1401

دفتر استعداد درخشان و المپیادهای علمی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند؛

کارگاه آشنایی با المپیاد علمی دانشجویان

کارگاه

05 بهمن 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) برگزار کرد؛

کارگاه "آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی"

کارگاه

28 دی 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند؛

کارگاه " آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی "

 کارگاه

07 دی 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با همکاری مرکز آموزش مجازی و EDO مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) برگزار می کند:

کارگاه " آموزش مبتنی بر شبیه سازی "

سمینار

02 آذر 1401

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش؛

سمینار " ایده‌های نوآورانه"

کارگاه آشنایی با مهارت‌های نرم در دوران دانشجویی

30 آبان 1401

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌کند:

کارگاه آشنایی با مهارت‌های نرم در دوران دانشجویی

سمینار

29 آبان 1401

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

سمینار " ایده های نوآورانه"

کارگاه

08 آبان 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش برگزار می‌کند:

کارگاه " آموزش مبتنی بر شبیه سازی "

آرشیو
تمدید فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

30 بهمن 1401

کمیته دانشجویی توسعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار می‌کند؛

تمدید فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

30 آذر 1401

کمیته دانشجویی توسعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار می‌کند

فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات کمیته دانشجویی توسعه آموزش

سمینار

02 آذر 1401

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش؛

سمینار " ایده‌های نوآورانه"

سمینار

29 آبان 1401

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

سمینار " ایده های نوآورانه"

جلسه هم اندیشی مرکز با کمیته دانشجویی توسعه آموزش

17 آبان 1401

جلسه هم اندیشی مرکز با کمیته دانشجویی توسعه آموزش برگزار شد

جلسه هم اندیشی مرکز با کمیته دانشجویی توسعه آموزش

اطلاعیه‌ها

آرشیو

جشنواره شهید مطهری:شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

30 مهر 1401

کارگاه‌ها:برگزاری وبینار گاید کلاب

14 مهر 1400